"... al' uspevam da još jednom odolim da prošapućem da te noćas ruski volem..."